آنها که رویا دارند – معصومه بلاگ چارت

۲۳ آبان ۱۳۹۶ بلاگی

همه آدمها آرزو ندارند همه آدمها رویا ندارند.

همه آدمها هدف ندارند عده ای فقط آمده اند معمولی زندگی کنند روزمره خود را پیش ببرند یا اگر دارند آن را زیر خروارها خاک به دست خواب سپرده اند و تمایلی به بیدار کردنش ندارند.
همه آدمها رویا ندارند فقط آنها رویا دارند که قلبشان جوردیگری میتپد رنگ و رویشان جور دیگری است گاهی کله شان داغ میشود علاوه بر رویای خودشان به فکر رویای دیگران هم هستند.

آنها که رویا دارند مدام رویای یکدیگر را هم پیگیری می کنند.
همه آدمها رویا ندارند آنهایی که رویا دارند زمان آنها را به هم نشان میدهد زمان عاشق رفتارشان می شود زمان به امید آنها پیش می رود و مکان خوشبخت به بودن آنهاست و شرف المکان می شود.
همه آدمها رویا ندارند آنهایی که رویا دارند برای رویاهایشان اشک می ریزند. آنها که رویا دارند دوستان بهتری برای خدا هستند چون خدا را بهتر درک می کنند چون قصد آفرینشگری دارند. آنها به خلق مفاهیمی چون تلاش، تکاپو، حرکت، امید و انگیزه پرداخته اند و خزانه کلمات بشر را غنی کرده اند آنها خود جان کلماتشان هستند.
آنها که اهل رویا هستند کوتاهی نمیکنند همیشه در حال فراوانی هستند.

آنها که رویا دارند

۴٫۳ (۸۵%) ۴ votes

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم