برچسب: کوي سجاديه

بررسي تحقق توسعه پايدار

تحقق توسعه پايدار بافت هاي قديمي اكثر شهرها به مرور زمان و در اثر تحولات جديد، عملكرد گذشته خود را از دست داده و رفته رفته رو به اضمحلال گذارده… Read more »