دکوراسیون و چیدمان

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلی

 

در دکوراسیون داخلی یکی از فاکتورهای مهم ایجاد هماهنگی در رنگها است. یکی از نقاطی کـه ممکن است فراموش بشود در دکوراسیون کفپوش ها هستنـد. کفپوش ها یکی از بخش های بزرگی است کـه تاثیر زیادی در دکوراسیون منزل می گذارد. پس بایـد رنگ مناسبی را بـرای آنها در نظر گرفت.

 

کفپوش چیست؟

بـه تمامی پوشاننـده های کف در فضای داخلی کفپوش می گوییم. از جمله آن می توان بـه سرامیک ها، پارکت ها، موکت و …اشاره کرد. در زمان انتخاب کفپوشو یا تعویض آن بایـد در انتخاب رنگ آن دقت کافی داشته باشیم چرا کـه معمولا استفاده از رنگ های تیره، فضا را فشرده و بسته و بـر عکس آن رنگ های بسیار روشن مثل سفیـد نیز باعث یکدست شدن فضا می شود کـه البته بـرای بـرطرف کردن یکدستی آن می توانیم از یک قالیچه رنگی استفاده کنیم. و همچنین می توانیم با استفاده از کفپوش های طرح داریک دست بودن آزار دهنـده کف را از بین ببـریم

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلی

راهنمای انتخاب رنگ کفپوش

ابعاد اتاق را در نظر داشته باشیـد

بزرگی و ابعاد اتاقی کـه می خواهیـد بـرای آن کفپوش انتخاب کنیـد، در انتخاب رنگ مناسب کفپوش نقش بـه سزایی را ایفا می کنـد. مکان های بزرگ با کفپوش های تیره، گرم تر و یکپارچه بـه نظر می رسنـد، در حالی کـه رنگ های روشن در مکانی بزرگ فضایی سرد ایجاد می کننـد. بـر عکس همین موضوع در مکان های کوچک صدق می کنـد. در یک اتاق کوچک انتخاب رنگ مناسب فضایی فرح بخش ایجاد کرده و وسعت قابل توجهی بـه مکان خواهد بخشیـد.

استفاده ار کفپوش هایی کـه دارای رنگ روشنی مثل سفیـد، کرم و یا بژ هستنـد مکان های کوچک را بـه فضایی دلباز و روشن تبدیل خواهنـد کرد. این رنگ های روشن بـه علت این کـه فضای خالی میان مبلمان را نیز بیشتر نمایان می کننـد، مانع از ایجاد ظاهری فشرده در اتاق می شونـد.

 

استفاده از رنگ های تنـد در کف اتاق بـرای مرتفع تر نشان دادن محیط:

رنگ کف می توانـد بـر درک دیـداری ما از ارتفاع فضا تأثیر داشته باشد. این راهکار خصوصا در فضاهایی فرعی مثل نیم طبقه ها می توانـد بکار گرفته شود. اگر فضای شما روشنایی ایـده آلی دارد می توانیـد از رنگ هایی تنـد مثل آبی تیره استفاده و حس عمق بیشتری در کف ایجادکنیـد.
استفاده از رنگ های تیره بـرای بـرای مرتفع نشان دادن فضا

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلی

راهنمای انتخاب رنگ پارکت

با سفیـد کردن رنگ کف خانه آرامش و وسعت فضا را بیشتر کنیـد

شلوغی و اغتشاش بصری می توانـد سکوت و آرامش مورد نیاز در فضای تفکر، گفت وگو یا موسیقی خانه شما را از بین ببـرد. با انتخاب پوششی سفیـد رنگ و نزدیک بـه رنگ دیوارهایتان بـرای کف، فضا یکدست شده و وسیع تر و آرام تر بـه نظر می رسد، بـه همین علت پیشنهاد می کنیم اگر مساحت زیادی نـداریـد و یا روشنایی فضا ایـده آل نیست از رنگ سفیـد و سایر رنگ های روشن و ملایم بـرای کف استفاده کنیـد.
رنگ سفیـد بـرای کف خانه

 

استفاده از رنگ های غیرمتعارف در کف اتاق های کوچک

در خانه های کوچک ، سطح کف اتاق ها مکان مناسبی بـرای استفاده از رنگ های سیر است. رنگ های قوی در سقف تأثیر بصری کمتری نسبت بـه سطوح پیرامونی دارنـد و از سوی دیگر استفاده از رنگ های تنـد بـرای دیوارها فضا را کوچک تر نشان می دهد.

رنگی خاص بـرای کف انتخاب کنیـد و تمام کف اتاق را با آن بپوشانیـد. شایـد تصور شما خلاف این موضوع باشد، اما گاهی استفاده گسترده از رنگی غیرمتعارف می توانـد آن را عادی و معمول نشان دهد. البته مثل همیشه بایـد بـه میزان روشنایی خانه و تاثیر شدت تیرگی کف بـر فضا توجه داشته باشیـد و بـرای مثال از رنگ بادنجانی بـرای اتاق 6 متری و بدون پنجره ی کودکتان استفاده نکنیـد.

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلی

رنگ کفپوش در طراحی داخلی

استفاده از رنگ های گرم و پر انرژی در کف خانه

اگر خواهان حسی گرم و مثبت در اتاقتان هستیـد، استفاده از رنگ های گرم می توانـد دما و انرژی فضای شما را افزایش دهد. البته در این انتخاب دقت کافی را داشته باشیـد و نگذاریـد رنگی شدت دار کل کف را بپوشانـد و حتی الامکان با استفاده از قالیچه هایی کوچک با رنگ خنثی مثل سفیـد، خاکستری روشن یا کرم، شدت رنگ استفاده شده در کف را کنترل کنیـد.

ترکیب رنگ های مناسب در کف و ایجاد تعادل

همثل یک منظره و چشم انـداز لذت بخش، ترکیب فرم ورنگ فکر شده در فضای داخلی می توانـد لذت زنـدگی در خانه را افزایش دهد. در فضاهایی مثل تصویر کـه شما بـه دنبال ترکیب تابلوها و مبلمانی با رنگ هایی پرنشاط هستیـد،انتخاب کف پوش مناسب ترکیب رنگی درستی ایجاد کرده و باعث تعادل بصری در اتاق می شود.

 

 

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلی

رنگ پارکت در طراحی داخلی

استفاده از نقوش و طرح ها در طراحی کف خانه

استفاده از طرح ها و الگوهای تکرار شونـده می توانـد ظاهری متفاوت بـه فضای ساده شما بدهد. یا بـه عنوان مکملی بـرای فضای لوکس و خاص شما عمل کنـد. بـرای مثال در موارد بسیاری از کفسازی ها و نقوش خاص در طراحی کف خانه های لوکس استفاده می شود. بـه یاد داشته باشیـد کـه کفپوش هایی با نقوش مورب می تواننـد فضای شما را گسترده تر نشان دهنـد.

 

بارنگ های روشن و لطیف فضا را پرنور تر کنیـد

استفاده از رنگ های روشن در کف خصوصا در فضاهای رو بـه آفتاب ، بـه انعکاس نور کمک کرده و سایه روشن های زیبایی در اتاق ایجاد می کنـد. این مساله بـه شما کمک می کنـد تا فضای محدود و کوچکی کـه داریـد را بزرگ و دلباز نمایش دهیـد. مخصوصا اگر از رنگ استفاده شده در کف خانه روی یکی از دیوارها نیز استفاده کنیـد. بـرای مثال در تصویر زیر استفاده از رنگ کف روی دیوار تلویزیون باعث شده امتداد فضایی ایجاد شود و کف بـه دیوار اضافه شود و دیوار بـه کف اضافه شود و بـه این ترتیب فضا بزرگتر جلوه کنـد.

 

انتخاب کفپوش متناسب با مبلمان و دکوراسیون

یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی کـه در انتخاب پوشش زمین اتفاق می افتد این است کـه مدل و رنگ پارکت، سرامیک و یا فرش بـر اساس اتاق خالی انتخاب می شود. در حالی کـه کفپوش ها در واقع یک رنگ پس زمینه بـرای مبلمان و اکسسوار ها ایجاد می کننـد و بـه همین علت بسیار مهم است کـه رنگی متناسب و هماهنگ با مبلمان و لوازم خانه داشته باشنـد. بـرای مثال اگر مبلمانی با طراحی منحصر بـه فرد داریـد کـه می خواهیـد بیشتر مورد توجه قرار بگیرنـد، بایـد در اطراف این مبلمان از کفپوش هایی با رنگ های خنثی استفاده کنیـد کـه پس زمینه ای آرام ایجاد کرده و نظر ها را بـه خود جلب نکنـد.

این روش زمینه ای خنثی ایجاد کرده و مبلمان را بـه نقطه مرکزی تبدیل خواهد کرد. اگر مبلمانی چشمگیر بـر روی کفپوش هایی قابل توجه قرار بگیرنـد فضایی شلوغ و بـهم ریخته ایجاد شده و تصویری خسته کننـده ایجاد خواهنـد کرد. زمانی کـه می خواهیـد کفپوش مکان مورد نظر خود را انتخاب کنیـد، می توانیـد تعدادی از لوازم و یا اکسسوار های کوچکی کـه بازتابی از رنگ بنـدی اتاق هستنـد را بـه همراه خود ببـریـد تا زمانی کـه می خواهیـد کفپوش را انتخاب کنیـد بـه شما کمک کننـد.

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلیرنگ کفپوش 2020

کفپوش های چوبی بافت دار بـرای ایجاد فضایی زیبا و گرم

زمانی کـه صحبت از کفپوش های چوبی می شود، در راس رنگ ها و مدل های پرکاربـرد، مدلی قرار دارد کـه دارای بافتی دو رنگ بوده و بافت ها و گره های چوب را در خود نمایان می کنـد. بـرای ایجاد فضایی گرم، لوکس و جدی می توانیـد این مدل کفپوش های چوبی را بـه کار ببـریـد.

 

کفپوش سیاه و شخصیت کاریزماتیک آن

بـرای افرادی کـه بـه دنبال زیبایی ای منحصر بـه فرد، لوکس و کاریزماتیک هستنـد، کفپوش های سیاه رنگ انتخاب ایـده آلی خواهنـد بود. کفپوش سیاه بـه اتاق فضایی پر از کنتراست، قدرتمنـد و تاثیر گذار می بخشد. بـرای ایجاد کفپوش سیاه هم می توانیـد از کاشی و سرامیک های سیاه رنگ استفاده کرده و یا بـر روی بتن سیاه رنگ از پوشش اپوکسی استفاده کرده و یا لمینت های سیاه رنگ را بـه کار ببـریـد.

کفپوش های متنوعی مثل سرامیک، بتن، کاشی های طرح دار، سنگ طبیعی، مرمر، چوب و غیره وجود دارنـد کـه می توانیـد از آن ها استفاده کنیـد. اما فراموش نکنیـد علاوه بـر مقاومت، مانـدگاری و جنس این کفپوش ها، رنگ و بافت آن ها نیز در دکوراسیون محیط زنـدگی شما نقش بـه سزایی را ایفا می کننـد. پس با انتخاب رنگ مناسب طراحی خانه خود را تکمیل کنیـد.

تاثیر رنگ کفپوش در دکوراسیون داخلی

رنگ پارکت 2020

کلام آخر

بـرای انتخاب رنگ کف  بـه کیفیتی کـه مد نظرتان هست توجه کنیـد تا بتوانیـد رنگ مناسب سلیقه خود را راحت تر انتخاب کنیـد. استفاده از فرش و موکت یکی از راه های ساده اضافه کردن رنگ بـه کف منزل است.

 


Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن