شستشو و نظافت

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن سینی فر با روش های آسانتمیز کردن سینی فر با روش های آسان

 

فر ها یکی از وسایل پر کاربـرد در آشپزخانه ها هستنـد و ما در آنها غذاهای زیادی آماده می کنیم مثل انواع گوناگون کیک ها، شیرینی ها و … کـه سینی فرها را بسیار کثیف می کننـد و تمیز کردن آن کار راحتی نیست. البته گاهی نیز دچار سوختگی مواد در درون سینی ها می شود کـه تمیز کردن این موارد  کار بسیار دشواری است.

 

روش های مناسب بـرای تمیز کردن انواع سینی فر

قبل از شروع بـه تمیز کردن سینی فر بایـد بدانیـد چه روشی با توجه بـه جنس سینی فرتان مناسب‌تر است.

_ استفاده از روش جوش‌شیرین و هیـدروژن پراکسیـد بـرای تمیز کردن سینی استیل با روکش آلومینیومی مناسب است.

_ جوش‌شیرین و سرکـه بـرای تمیز کردن سینی استیل با روکش آلومینیومی و سینی آلومینیومی مناسب است.

_ آمونیاک بـرای تمیز کردن سینی استیل با روکش آلومینیومی مناسب است.

_ ورق آلومینیومی بـرای تمیز کردن سینی استیل با روکش آلومینیومی مناسب است.

_ سدیم کربنات و کِرِم تارتار بـرای تمیز کردن سینی استیل با روکش آلومینیومی، سینی آلومینیومی و سینی نچسب مناسب است.

_ آب و جوش شیرین بـرای تمیز کردن سینی استیل با روکش آلومینیومی، سینی آلومینیومی و سینی نچسب مناسب است.

 

روش‌های تمیز کردن سینی فر

در قسمت زیر روش استفاده تمیز کردن سینی فر با مواد گوناگون کـه در بالا ذکر کرده ایم را آورده ایم.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

روش های مختلف تمییز کردن سینی فر

روش تمیز کردن سینی فر با جوش‌شیرین و هیـدروژن پراکسیـد (آب‌اکسیژنه)

 

در این روش، مهم‌ترین چیز زمان است. ترکیبات موردنیاز در این روش تنها جوش‌شیرین و هیـدروژن پراکسیـد هستنـد؛ اما بایـد بـه آنها زمان کافی بدهیـد تا باقی‌مانـده غذاها و آلودگی‌ها را از بین ببـرنـد.

۱. جوش‌شیرین و هیـدروژن پراکسیـد را با هم ترکیب کنیـد تا حالت خمیری بـه دست آیـد؛

۲. این ترکیب را بـر روی سینی پخش کنیـد؛

۳. بگذاریـد ۲ تا ۳ ساعت بـر روی آن باقی بمانـد؛

۴. آن را با دستمال توالت و آب تمیز کنیـد؛

۵. اگر نیاز بود، نقاط آلوده را با اسکاچ یا سیم ظرف‌شویی تمیز بکنیـد؛

۶. سینی را با شوینـدهٔ معمولی و آب بشوییـد تا از هرگونه باقی‌مانـده آلودگی‌ها خلاص شویـد.

 

روش تمیز کردن سینی فر با جوش‌شیرین و سرکـه

۱. از یک واحد جوش‌شیرین و یک واحد سرکـه استفاده کنیـد (توصیه می‌کنیم بـرای شروع از یک‌چهارم فنجان استفاده کنیـد)؛

۲. بـر روی سینی جوش‌شیرین بـریزیـد و آن را بـه‌طور یکنواخت پخش کنیـد؛

۳. بـر روی سینی سرکـه بـریزیـد و منتظر بمانیـد تا واکنش آلودگی‌ها با آن را ببینیـد؛

۴. سینی را در سینک سرشار از آب داغ غوطه‌ور کنیـد.؛

۵. بگذاریـد سینی ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در این حالت باقی بمانـد؛

۶. سینی را از آب در بیاوریـد و باقی‌مانـده چیزها را با یک پارچه یا سیم ظرف‌شویی تمیز کنیـد؛

۷. سینی را با شوینـده معمولی و آب بشوییـد.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن سینی فر

روش تمیز کردن سینی فر با آمونیاک

آمونیاک می‌توانـد ابزاری بسیار مؤثر بـرای ازبین‌بـردن اجزای غذا و آلودگی‌های سرسخت باشد؛ اما این روش بـرای تکمیل بـه زمان زیادی نیاز دارد. همچنین با توجه بـه مواد شیمیایی مورداستفاده بایـد این روش را بااحتیاط انجام بدهیـد. بـرای حفظ امنیت‌تان بـهتر است از دستکش و عینک ایمنی بـرای انجام این روش استفاده کنیـد.

۱. سینی فر را در یک کیسهٔ پلاستیکی مقاوم مثل کیسهٔ زباله قرار بدهیـد؛

۲. نصف فنجان آمونیاک بـه آن اضافه کنیـد؛

۳. در کیسه را ببنـدیـد و آن را بـه‌مدت یک روز در بیرون از خانه و در معرض آفتاب قرار بدهیـد تا آمونیاک زمان کافی بـرای نرم‌کردن و واکنش با چربی‌ها و اجزای غذا را داشته باشد؛

۴. بدون استنشاق آمونیاک، در کیسه را باز کنیـد و سینی را دربیاوریـد؛

۵. سینی فر را با سیم ظرف‌شویی تمیز کنیـد؛

۶. سینی را بـه‌طور کامل بشوییـد.

 

 روش تمیز کردن سینی فر با ورق آلومینیومی

۱. سینی فر را تا مدتی در آب بگذاریـد؛

۲. آن را دربیاوریـد و خشک کنیـد؛

۳. ورق آلومینیومی را مچاله کنیـد تا بـه‌شکل توپ در بیایـد؛ سپس آن را بـر روی نقاط آلوده بکشیـد تا تمیز شونـد؛

۴. سینی را با آب و شوینـده بشوییـد.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

رفع بوی فر

 روش تمیز کردن سینی فر با سدیم کربنات و کِرِم تارتار

۱. سدیم کربنات (سودای شست‌وشو) و کرم تارتار (پتاسیم بی تارتارات) را بـر روی سینی فر بـریزیـد؛

۲. مقداری آب داغ بـر روی آن بـریزیـد؛

۳. ترکیبات را با هم مخلوط کنیـد تا حالت خمیری بـه دست آیـد؛

۴. این ترکیب را بـه‌طور یکنواخت بـر روی سینی فر پخش کنیـد؛

۵. بگذاریـد ۱۵ دقیقه در این حالت باقی بمانـد؛

۶. لکـه‌ها و آلودگی‌ها را با اسکاچی تمیز کنیـد کـه باعث ساییـدگی سینی نشود؛

۷. ترکیبات روی سینی فر را تمیز کنیـد و سینی را با آب و شوینـده بشوییـد.

 

 روش تمیز کردن سینی فر با جوش‌شیرین و آب

۱. آب گرم را با جوش‌شیرین ترکیب کنیـد تا حالت خمیری بـه دست آیـد؛

۲. سینی فر را با این ترکیب بپوشانیـد؛

۳. بگذاریـد ۳۰ دقیقه در این حالت باقی بمانـد؛

۴. باقی‌مانـده غذاها را با یک اسکاچ نرم تمیز کنیـد تا لکـه‌ها پاک شونـد؛

۵. سینی را بشوییـد و آن را بلافاصله خشک کنیـد.

 

تمیز کردن سینی فر آلوده بـه چربی غذاها

تمیز کردن سینی فر – می توان با روش های مختلفی چربی ها را از سینی فر پاک کرد.

تمیز کردن چربی باقی‌مانـده از غذاها کار دشواری است؛ اما روش‌های زیر می‌تواننـد این مشکل را در انواع سینی‌ها حل کننـد.

سینی فر استیل با روکش آلومینیومی: سینی فر را بـر روی اجاق گاز بگذاریـد؛ بـر روی آن آب و چنـد قطره مایع ظرف‌شویی بـریزیـد؛ آب را بـه‌مدت ۵ دقیقه در حالت جوش نگه داریـد؛ سپس بگذاریـد مایع روی آن کاملا خنک شود؛ روی سینی فر را با سیم ظرف‌شویی تمیز کنیـد تا تمام بقایای چربی‌ها از بین بـرود.

سینی فر آلومینیومی: بـر روی سینی فر کرم تارتار بـریزیـد، بـه آن آب اضافه کنیـد و بـر روی اجاق گاز بگذاریـد؛ اجازه دهیـد آب بـه‌مدت ۵ دقیقه بجوشد؛ این کار باعث جدایی چربی‌ها از روی سینی می‌شود؛ سپس سینی را بشوییـد تا باقی‌مانـده چیزها از بین بـرود؛ در پایان، آن را خشک کنیـد.

سینی نچسب: بـر روی سینی جوش‌‌شیرین بـریزیـد؛ روی آن کمی سرکـه بـریزیـد؛ ترکیب شروع بـه تولیـد گاز می‌کنـد؛ بگذاریـد سینی بـه‌مدت ۳۰ دقیقه در این حالت باقی بمانـد؛ سپس بـه‌آرامی چربی‌ها را جدا کنیـد؛ سینی را بـه‌طور کامل بشوییـد و خشک کنیـد.

 

تمیز کردن زنگ‌زدگی سینی فر

لازم نیست همیشه سینی فر جدیـد بخریـد با رعایت نکات زیر می توانیـد زنگ زدگی سینی فرتان را رفع کنیـد.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن سینی فر با جوش شیرین

استفاده از سیب‌زمینی و جوش‌شیرین یا مایع ظرف‌شویی

۱. سیب‌زمینی را از وسط نصف کنیـد؛

۲. سطح بـریـده‌شده سیب‌زمینی را در مایع ظرف‌شویی یا جوش‌‌شیرین فرو ببـریـد؛ بـرای اینکـه بفهمیـد کدام‌یک بـهتر است می‌توانیـد هر دوی آنها را امتحان کنیـد؛

۳. سیب‌زمینی را محکم بـر روی مناطق زنگ‌زده بکشیـد؛ اُگزالیک اسیـد طبیعی سیب‌زمینی موجب تجزیه زنگ‌زدگی‌ها می‌شود؛

۴. اگر سطح سیب‌زمینی نرم شد، آن را دوباره بـرش بزنیـد و قسمت جدیـدی از سیب‌زمینی را دوباره در جوش‌شیرین یا مایع ظرف‌شویی فرو ببـریـد؛

۵. این کار را تا ازبین‌رفتن کامل زنگ‌زدگی‌ها ادامه بدهیـد؛

۶. سینی فر را بشوییـد و بلافاصله آن را خشک کنیـد.

 

استفاده از جوش‌شیرین

تمیز کردن سینی فر – یکی از راه های رایج تمیز کردن زنگ زدگی ها استفاده از جوش شیرین است.

۱. سینی را بـه‌طور کامل بشوییـد؛ سپس آن را تکان بدهیـد تا رطوبتش کاهش یابد؛

۲. بـر روی سینی جوش‌شیرین بپاشیـد. با توجه بـه رطوبت انـدکی کـه در سینی باقی مانـده، جوش‌شیرین بـه آن می‌چسبد؛

۳. حتما جوش‌شیرین را بـر روی تمام نقاط زنگ‌زده پخش کنیـد؛

۴. بگذاریـد جوش‌شیرین ۳۰ دقیقه بـر روی سینی باقی بمانـد؛

۵. درحالی‌کـه هنوز جوش‌شیرین بـر روی سینی قرار دارد، سینی را بـه‌آرامی تمیز کنیـد؛

۶. سینی را بـه‌طور کامل بشوییـد و آن را بلافاصله خشک کنیـد.

 

ابزارهایی کـه بـرای تمیز کردن سینی فر بی‌خطر هستنـد

در قسمت زیر نکاتی درباره تمیز کردن سینی های فر از جنس مختلف آورده ایم.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن سینی فر با سرکه

روش تمیز کردن سینی فر استیل با روکش آلومینیومی

سینی استیل با روکش آلومینیومی جنس سختی دارد کـه می‌توانـد دربـرابـر وسایل سخت مقاومت کنـد. بـرای همهٔ روش‌ها توصیه می‌شود از سمت سخت اسکاچ و سیم ظرف‌شویی استفاده کنیـد. یادتان باشد بااینکـه سیم ظرف‌شویی بـرای تمیز کردن روش مؤثری است، ولی احتمال دارد خراش‌های کوچکی از خود بـر روی سینی فر باقی بگذارد.

 

روش تمیز کردن سینی فر آلومینیومی

سینی فر آلومینیومی را می‌توان با همان روش سینی استیل با روکش آلومینیومی و استیل ضدزنگ تمیز کرد؛ البته احتمال دارد بـه اسکاچ نرم‌تری نیاز داشته باشیـد. بـرای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی بـه سینی، اول اسکاچ‌تان را بـر روی نقطه کوچکی از پشت سینی امتحان کنیـد.

 

روش تمیز کردن سینی فر نچسب

بـرای حفظ دوام سینی نچسب، از اسکاچ‌های سخت و سیم ظرف‌شویی استفاده نکنیـد؛ بـهتر است بـه‌جای آن از اسکاچ و ابزارهای غیرتهاجمی استفاده کنیـد. یک روش خوب بـرای تمیز کردن این سینی‌ها استفاده از یک کاغذ توالت مرطوب است تا سینی فر بـه‌مدت یک ساعت خیس بخورد. این روش بـرای کاهش تجمع غذا‌ها مؤثر است.

 

وسایل مورد نیاز بـرای تمیز کردن سینی فر

مایع ظرفشویی،آب گرم،ورقه خشک کاغذی یا حوله ای،اسفنج

گامهای تمیز کردن سینی فر

ابتدا سعی کنیـد با کمک یک اسفنج تکـه های درشت مواد غذایی سوخته را جدا کنیـد. تمامی قسمت های سینی یا تابـه را مایع ظرفشویی بـریزیـد. ورقه های خشک کاغذی را روی مایع ظرفشویی و کف تابـه قرار دهیـد. تعداد استفاده از ورقه ها بستگی بـه میزان بزرگی تابـه تان دارد. سپس مقدار کافی آب گرم را روی ورقه های داخل تابـه بـریزیـد تا تمامی قسمت های سوخته تابـه را بپوشانـد. 2 تا 3 دقیقه صبـر کنیـد. بعد از گذشت مدت زمان مورد نظر، ورقه ها را از داخل تابـه بـرداشته و دور بـریزیـد. مایع درون تابـه را با احتیاط داخل ظرفشویی خالی کنیـد. تابـه را با کمک یک اسفنج تمیز کرده و سپس آبکشی کنیـد. با این روش تابـه یا سینی فر شما بـراق و بدون لکـه خواهد شد.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن چربی سینی فر

نکات دیگر بـرای تمیز نگه داشتن سینی فر

بـرای جلوگیری از تجمع باقی‌مانـده غذاها، چربی‌ها و زنگ‌زدگی‌ها این نکات را بـرای تمیز نگه داشتن و نگهداری از سینی فرتان رعایت کنیـد:

بـرای جلوگیری از زنگ‌زدگی، بـر روی سینی فرتان لایه نازکی از روغن بـریزیـد؛
بـرای جلوگیری از تجمع باکتری‌ها و زنگ‌زدگی‌ها، سینی فر را بلافاصله پس از شستن خشک کنیـد؛
تا جایی کـه می‌توانیـد، سینی فرتان را بلافاصله پس از استفاده بشوییـد.

سینی فر ابزاری مناسب و پرکاربـرد بـرای استفاده در آشپزخانه است. از این روش‌ها بـرای افزایش طول عمر سینی فر و جلوگیری از هزینه‌های اضافی بـرای جایگزینی آن استفاده کنیـد؛ بنابـراین می‌توانیـد بـر اساس جنس سینی فرتان، وسایل و زمانی کـه بـرای تمیز کردن آن داریـد، از این روش‌ها استفاده کنیـد.

 

کلام آخر

دیگر نگران کثیف شدن یا سوختن مواد غذایی داخل سینی فرتان نباشیـد با استفاده از روش های بالا می توانیـد بـه راحتی سینی فرتان را تمیز کنیـد و طول عمر استفاده از آنها را بالا ببـریـد.


Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن