اسرار خانه داری

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

روش های ساده بـرای از بین بـردن موش در خانه

 

موش ها موجودات موذی و باهوشی هستن که دیدن آنها در خانه نشانه جالبی نیست. چون با خود بیماری های مختلفی را انتقال می دهند و بسیار آلوده هستند. دیدن آن یا نشانه های آن زنگ خطری است تا شما راهکار های از بین بردن این موجودات موذی را به کار ببرید. در این مقاله ما چند راهکار ساده برای از بین بردن این موجودات موذی و کثیف رای شما ارائه کرده ایم.

 در جست‌وجوی موش در خانه؛ نشانه‌ها را دریابیـد

 

دیـدن فضله موش و نشانه‌ای از حضور آن در خانه

بـرای از بین بـردن موش در خانه بایـد ردپای آن را پیـدا کنیـد؛ مثلا انباری یا نزدیک کابینت‌های آشپزخانه از مکان‌های مشکوک بـرای یافتن موش است. در این مکان‌ها، احتمال دیـدن فضله موش وجود دارد. شایـد نـدانیـد فضله موش دقیقا چه شکل و شمایلی دارد. فضولات موش‌ها شبیه دانه‌های بـرنج با رنگی تیره است و طول آنها هم تقریبا بـه ۰٫۶ تا ۰٫۵ سانتی‌متر می‌رسد. فضله‌های تازه رنگی تیره دارنـد و خیس هستنـد اما فضله‌های کـهنه خشک‌انـد و رنگ خاکستری روشن دارنـد. وجود فضله در منزل، شایـد نشانه‌ای از وجود یک حفره یا شکاف بـرای ورود و خروج موش هم باشد.

 

صدای جیرجیر یا خراشیـدن یک سطح در هنگام طلوع و غروب خورشیـد

موش‌ها از آن حیوانات شبگردی هستنـد کـه در تاریکی، فعال‌تر می‌شونـد. بـه همین خاطر، ۳۰ دقیقه بعد از غروب و ۳۰ دقیقه قبل از طلوع خورشیـد، بیشترین میزان فعالیت خود را دارنـد. پس اگر بـه‌دنبال از بین بـردن موش هستیـد، بایـد در این ساعات از شبانه‌روز، گوش‌هایتان را تیز کنیـد و بـه‌دنبال شنیـدن صدایی ماننـد خراشیـدن یک سطح، جیرجیرکردن یا راه‌رفتن موش در امتداد دیوارها یا نواحی مشکوک دیگر منزل باشیـد. اگر بیش از یک صدای جویـدن، دویـدن یا خراشیـدن می‌شنویـد، یعنی متأسفانه بایـد منتظر دیـدن بیش از یک موش باشیـد. منظور از نواحی مشکوک، مکان‌هایی از خانه ماننـد زیرزمین، آشپزخانه یا اتاق زیرِشیروانی است.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

کشتن موش با پفک

دیـدن سوراخ‌های کوچک در پایین دیوارها

اگر موش‌ها در خانه‌تان مشغول زنـدگی‌کردن باشنـد، دیوارهای خشک را می‌جونـد و در آنها بـرای خودشان خانه و زنـدگی تشکیل می‌دهنـد. پس بایـد در دیوارِ گوشه‌های اتاق‌ها یا زیر کابینت‌ها بگردیـد و ببینیـد کـه سوراخ‌هایی کوچک با لبـه‌هایی صاف وجود دارد یا خیر. موش‌ها بـه‌راحتی می‌تواننـد از این سوراخ‌ها رد شونـد. یک قانون سرانگشتی وجود دارد کـه می‌گویـد: اگر یک مداد از حفره یا شکاف دیواری رد شود، یک موش هم بـه‌راحتی از آن عبور خواهد کرد.

یادتان باشد، خارج منزل‌تان را هم بـررسی کنیـد؛ چون امکان دارد کـه موش‌ها از بیرون وارد منزل‌تان شونـد و راه ورود را از دورواطراف خانه‌تان پیـدا کرده باشنـد. پس بـه‌جز نگاه‌کردن بـه دیوارهای داخلی، ردپای موش را در بیرون از خانه هم جست‌وجو کنیـد. نکته مهم دیگری هم در از بین بـردن موش وجود دارد: اگر سوراخ‌هایی کـه در دیوارهای خانه می‌بینیـد، لبـه‌هایی ناصاف دارنـد و بزرگ‌تر از یک سکـه ۲۵تومانی هستنـد، احتمال دارد کـه با یک موش صحرایی رو‌بـه‌رو باشیـد.

 

دنبال‌کردن رد موش در امتداد دیوارهای خانه

موش‌ها معمولا از یک مسیر مشخص بـرای تردد در منزل‌تان استفاده می‌کننـد. بـه نظر می‌رسد کـه این موذیان کوچک در تعقیب و گریز چنـدان باهوش نیستنـد؛ مانندا می‌توانیـد ردپایشان را در امتداد و لبـه‌های دیوارهای داخلی ببینیـد. موش‌ها اغلب ردی چرب روی دیوارها بـه جا می‌گذارنـد. دیـدن چنین چیزی می‌توانـد نشانه‌ای از حضور موش باشد.

دیـدن ادرار یا فضله موش در امتداد دیوارها هم تأییـدی است بـر حضور موش در خانه. صدای حرکت‌کردن تنـد و ناگهانی یک موجود دیگر در خانه هم نشان می‌دهد کـه موش کوچک در حال جولان‌دادن در منزل‌تان است.

 

دنبال‌کردن نشانه‌های لانه موش در زیرزمین یا اتاق زیرِشیروانی

موش‌ها با تولیـدمانند بـه فکر ساختن لانه‌ای بـرای بچه‌های‌شان می‌افتنـد. این موذیانِ خانواده‌دوست با بچه‌دارشدن بـرای راحتی فرزنـدان‌شان در مکانی مناسب (البته ازنظر خودشان) خانه می‌سازنـد؛ پس بـه‌دنبال لانه‌ای با ساختار گِرد از جنس مقوا، پارچه یا هر ماده اضافی و بـه‌دردنخور دیگر باشیـد: لانه‌ای کـه حکم خانه گرم و نرمی بـرای موش‌ها در اتاق زیرِشیروانی، زیرزمین یا زیر کابینت‌هایتان دارد. اگر چنین چیزی در منزل دیـدیـد، بـهتر است با شرکت‌های سم‌پاشی تماس بگیریـد تا بـرای از بین بـردن موش بـه کمکتان بیاینـد.

موش‌ها با جویـدن پارچه و مقوا بـرای خودشان لانه درست می‌کننـد؛ پس اگر در لباس‌های قدیمی‌تان در بخش انتهایی کمد لباس‌ها، شاهد سوراخ‌هایی کوچک در پارچه لباس‌ها بودیـد، احتمالا بایـد منتظر مهمان ناخوانـده و ناخوشاینـد یعنی جناب موش باشیـد. بوی کپک هم از نشانه‌های دیگر لانه‌کردن موش‌ها در خانه است.

 گرفتن موش؛ موذیِ کوچک را بـه تله بینـدازیـد

گرفتن موش‌ها هم روش‌های مختلفی دارد: بعضی ترجیح می‌دهنـد موش‌ها را زنـده بگیرنـد و بعد آنها را در طبیعت آزاد کننـد؛ بـرخی هم روش‌های دیگری ماننـد سم‌پاشی را می‌پسنـدنـد. در هر حال، نمی‌توانیـد بـه موش‌ها اجازه بدهیـد کـه در خانه‌تان زنـدگی کننـد. از میان روش‌های زیر بایـد یکی را بـرای از بین بـردن موش انتخاب کنیـد.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

کشتن موش خانگی

گرفتن موش با روش زنـده‌گیری

هر جایی از خانه کـه ردی از موش را یافته‌ایـد یا در نواحی مشکوکِ حوالی دیوارها، تله کار بگذاریـد. از یک تکـه پنیر یا کره بادام‌زمینی بـرای جلب موش بـه‌سمت عطر و بویش استفاده کنیـد. شکلات، جو دوسر، فنـدق و مواد غذایی دیگر، کـه با چسب حرارتی بـه تله چسبانـده‌ایـد، هم گزینه‌های خوبی بـرای بـه‌دام‌انـداختن موش هستنـد. هر دو روز یک بار بایـد غذای موجود در تله‌موش را عوض کنیـد.

در روش زنـده‌گیری، با وجود پنیر یا ماد‌ه غذایی جذاب دیگر، موش‌ را بـه‌سمت قفسی می‌کشانیـد کـه در آن زنـدانی خواهد شد. در این روش، موش را نمی‌کُشیـد بلکـه با هدایت نامحسوس آن بـه داخل قفس و بعد زنـدانی‌کردن موش در جعبـه، بـه ماجرای همزیستی ناخوشاینـد با آن در خانه پایان می‌دهیـد. بعد از اینکـه موش در قفس اسیر شد، بایـد آن را بیرون ببـریـد و در فاصلهٔ حدود سه‌کیلومتری منزل رها کنیـد تا دیگر امکان بازگشتش وجود نـداشته باشد.

در هنگام تله‌گذاری، از دستکش استفاده کنیـد تا بوی دستانتان بـرای موش قابل‌شناسایی نباشد. بعضی از قفس‌های زنـده‌گیری، چنـد موش را در خود جای می‌دهنـد؛ بـرخی هم فقط بـرای گرفتن یک موش طراحی شده‌انـد. بنا بـه نیازتان، قفسی با انـدازه مناسب تهیه کنیـد. اگر موش جذب پنیر و کره بادام‌زمینی نشد، از طعمه‌های دیگری ماننـد ژله یا مواد شیرین استفاده کنیـد.

 

استفاده از تله‌موش

در امتداد دیوارها یا نواحی مشکوک بـه حضور موش، تله‌موش بگذاریـد. در تله‌موش هم ماده‌ای خوراکی بـه‌عنوان طعمه بگذاریـد؛ مانندا مربا یا تکـه‌ای پنیر می‌توانـد کارساز باشد. سیم یوشکل (U) تله را با یک دستتان کنار بزنیـد و بعد از قراردادن طعمه در آن، تله را بـرای اسیرکردن موش تنظیم کنیـد. زمانی‌کـه موش بـرای خوردن طعمه می‌آیـد، تله بسته می‌شود و موش از بین می‌رود.

انواع مختلفی از تله‌موش وجود دارد: تله‌موش‌های چوبی، فلزی و… . بـرای گرفتن موش می‌توانیـد از چنـدین تله‌موش از انواع مختلف کمک بگیریـد. با این کار، شانس گرفتن موش بیشتر می‌شود. اگر موش گول مواد غذایی موجود در تله را نخورد یا بـه هر دلیلی جذب آنها نشد، بایـد از پَر یا پنبـه استفاده کنیـد. با ریختن این مواد در تله‌موش، او را جذب خواهیـد کرد چون بـه‌دنبال این مواد بـرای ساخت لانهٔ خود می‌گردد.

بـه‌سرعت بعد از گرفتن موش، تله را دور بینـدازیـد و نواحی اطرافش را ضدعفونی و تمیز کنیـد. در هنگام تنظیم‌کردن تله هم دقت زیادی داشته باشیـد چون تله‌های یوشکل با فنر کار می‌کننـد و بـه‌سرعت بسته می‌شونـد. تله‌‌موش را در دسترس کودکان یا حیوانات خانگی‌تان قرار نـدهیـد چون احتمال دارد بـه آنها آسیب بـرسانـد. یادتان باشد کـه زیر هر تله‌موش، روزنامه‌ای بگذاریـد تا نظافت و ضدعفونی نواحی اطراف تله راحت‌تر شود.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

موش در خانه نشانه چیست

جا‌بـه‌جایی هر دو تا سه روز یک‌بار تله‌ها

تله‌موش را روزی دو بار نگاه کنیـد تا ببینیـد کـه موش را گرفته‌ایـد یا خیر. اگر چنـد روز از تله‌گذاری گذشته است و همچنان موشی دم بـه تله نـداده است، بایـد بـه فکر قراردادن تله‌ها در ناحیه‌ مشکوک دیگری باشیـد. اگر بـه یک ناحیه خاص مشکوک هستیـد، بـهتر است در آنجا تله‌موش قرار بدهیـد. چون همان‌ طور کـه پیش‌تر هم بیان شد، موش‌ها معمولا در مسیری تکراری تردد می‌کننـد. پس تمرکزکردن روی یک ناحیه خاص، امکان گرفتن و از بین بـردن موش را افزایش می‌دهد. موش‌ها هر شب بـه انـدازهٔ ۶٫۱ تا ۹٫۱ متر از لانه‌شان دور می‌شونـد. پس اگر لانهٔ موشی در منزل دیـدیـد، بـه این فواصل در تله‌گذاری دقت کنیـد.

 

از گیاهان دارویی برای از بین بردن موش‌ها استفاده کنید.

علاوه بر استفاده از مواد شیمیایی، می‌توانید گیاهان دارویی را نیز به عنوان راهی برای از بین بردن موش در خانه مورد استفاده قرار دهید. شما می‌توانید گیاهانی مانند نعناع و سلمک معطر را در اطراف خانه‌تان برای محدود کردن تعداد موش‌های صحرایی بکارید.

این روش مبتنی بر بوی گیاهان دارویی است که می‌تواند موش‌ها را از خانه دور نگه دارد البته اگر میزان گیاهان دارویی به اندازه‌ی کافی باشد. بهتر است این گیاهان دارویی را همراه با همسایگان‌تان بکارید، و به این ترتیب می‌توانید به طور موثری تعداد موش‌ها را در منطقه کاهش بدهید. توصیه می‌شود که مقداری روغن نعناع فلفلی یا برگ نعناع تازه را در داخل کابینت یا کشوها و کمدها نگه دارید تا مشکل وجود موش در خانه را حل کنید.

 

سم‌پاشی، آخرین سلاح

آخرین سلاح سکوت است؟ نه، دوست عزیز! قرار نیست انشا بنویسیم. با یک موجود موذی و کثیف بـه نام موش رو‌بـه‌رو هستیم. پس اگر هیچ‌یک از تلاش‌هایی کـه تاکنون کرده‌ایـد بـرای از بین بـردن موش جواب نـداده است، بایـد بـه‌سراغ سم‌پاشی بـرویـد. از سم‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های ویژه فروش تله، درباره خریـد سم مناسب تحقیق کنیـد. در نواحی خاصی (زیرزمین یا پشت کابینت‌ها) کـه احساس می‌کنیـد موش‌ در آنها رفت‌و‌آمد دارد، از تله‌های آغشته بـه سم استفاده کنیـد. طعمه‌هایی را سمی کنیـد و بـه‌عنوان تله در مسیر تردد موش بگذاریـد. موش با خوردن طعمه بـه‌تدریج با هضم سم در بدنش از بین می‌رود.

تله‌هایی وجود دارد کـه می‌توانیـد با قراردادن طعمه سمی در آنها، موش را مسموم کنیـد. بعد از مرگ موش، جنازه‌اش در تله می‌مانـد؛ یعنی موش در تله گرفتار مرگ تدریجی خواهد شد و لازم نیست جسدش را در نواحی دیگر پیـدا کنیـد. سم را از دسترس کودکان و حیوانات خانگی دور نگه داریـد. لمس و خوردن آن کشنـده و بسیار بسیار بسیار خطرناک است. سم را در نزدیکی هیچ مادهٔ غذایی نگه نـداریـد؛ چون امکان دارد کـه ماده مجاور خود را آلوده کنـد.

 

 دور نگه داشتن موش از خانه؛ پیشگیری بـهتر از درمان است

از قدیم بیان‌انـد پیشگیری از درمان بـهتر است یا «علاج واقعه پیش از وقوع بایـد کرد». پس سعی کنیـد با روش‌هایی کـه در ادامه معرفی می‌شونـد از ورود موش‌ بـه منزل‌تان جلوگیری کنیـد.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

موشها از چه بویی متنفرند

نظافت منزل

بـه نظافت منزلتان اهمیت بدهیـد؛ این کار برای دور نگه داشتن این حیوان از خانه‌تان بسیار ضروری است. اگر می‌خواهید موش‌ها که در خانه‌ی شما زندگی نکنند و دور و بر خانه‌تان در رفت و آمد نباشند، باید منابع غذا را حذف کنید یا آنها را پوشش بدهید. واضح‌تر این‌که باید باقی‌مانده‌ی غذاها و خوراک حیوانات خانگی را در یک ظرف دردار نگهداری کنید، حیاط و خانه را تمیز نگه دارید، در سطل زباله را همیشه بگذارید و ظرف غذای پرنده‌ها را بیرون نیندازید. به این ترتیب، می‌توانید مشکل وجود موش و دیگر موجودات مزاحم را به طور موثری محدود کنید.

 

نگهداری و ذخیره درست مواد غذایی

ما مطمئن هستیم که می‌دانید موش‌ها به خاطر غذا‌ها اغلب به خانه‌ها هجوم می‌آورند و به همین دلیل توصیه می‌شود غذاهایتان را به بهترین نحو نگه داری کنید تا موش‌ها نتوانند به مواد غذایی شما هجوم بیاورند.

مواد غذایی در کیسه و ظروف درباز را بـه ظرف‌های دربسته منتقل کنیـد تا موش‌ها از روی بو نتواننـد آنها را ردیابی کننـد. نان و میوه‌ها را بیشتر از ۱ تا ۲ روز روی پیشخوان و میز رها نکنیـد. آنها را در ظروف دربسته یا یخچال بگذاریـد. بـه‌طور منظم، انباری، گنجه‌ها و کابینت‌هایتان را تمیز کنیـد. کف آشپزخانه را از هرگونه خرده نان و شیرینی، قطره‌های مربا و ذرات دیگر غذا دور نگه داریـد. نقاط خانه را زیر نظر داشته باشیـد و حواس‌تان باشد کـه حیوانات موذی راهی بـه آنها پیـدا نکننـد. هر ماده غذایی را کـه در آن فضله می‌بینیـد یا احساس می‌کنیـد کـه بـه آن دستبـرد زده شده است بـه‌سرعت دور بینـدازیـد؛ چون خوردن آن خطرناک خواهد بود.

 

مسدودکردن حفره‌های دیوار و راه نفوذ موش بـه خانه

حفره‌ها و سوراخ‌های درون و بیرون منزل‌تان را بـررسی کنیـد. این حفره‌ها می‌تواننـد راهی بـرای نفوذ موش بـه داخل باشنـد. هرگونه شکاف و حفره‌ای بـه انـدازه ۰٫۶۴ سانتی‌متر می‌توانـد راهی بـرای ورود موش باشد. این حفره‌ها و شکاف‌ها را مسدود کنیـد. لوله‌ها و راه دودکش را هم کنترل کنیـد و نگذاریـد کـه موش از این بخش‌ها وارد منزل‌تان شود. سوراخ‌ها را با سیم ظرف‌شویی مسدود کنیـد، چون موش نمی‌توانـد این ماده را بجود. موادی ماننـد پلاستیک و چوب بـرای مسدودکردن مناسب نیستنـد؛ چون موش‌ آنها را می‌جود.

حواس‌تان بـه فاصله زیر درب تا کف زمین هم باشد. اگر این فاصله زیاد است، موش می‌توانـد از آن بـه داخل خانه وارد شود. موش‌ها معمولا در جایی دور از خانه‌تان زنـدگی می‌کننـد و فقط بـرای غذا خوردن، راهی منزلتان می‌شونـد. موش‌های بالغ چنـد بار در طول روز غذا می‌خورنـد. اگر دسترسی‌شان بـه مواد غذایی زیاد باشد، این رقم بـه ۵۰ بار هم می‌رسد. البته این حیوانات موذی با ۳ تا ۴ گرم غذا در روز هم زنـده می‌ماننـد؛ پس بایـد محیط منزل را از هرگونه خردهٔ غذا پاک نگه داریـد. کیسه‌های زباله را هم هر شب بیرون از خانه ببـریـد و فرصت نفوذ موش بـه آنها را نـدهیـد.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

موش از چی خوشش میاد

استفاده از روغن نعنافلفلی بـرای دورکردن موش

دو قاشق چای‌خوری (۹٫۹ میلی‌لیتر) روغن نعنافلفلی را با یک فنجان (۲۴۰ میلی‌لیتر) آب در یک ظرف با قابلیت اسپری‌کردن بـریزیـد. این محلول را در نواحی مشکوک بـه حضور موش، اسپری کنیـد. بوی تنـد نعنافلفلی باعث دور‌شدن موش‌ها می‌شود. هر چنـد روز، اسپری را دوباره بـه نواحی مشکوک بپاشیـد تا تنـدیِ بوی محلول احیا شود. علاوه بـر اسپری‌کردن، می‌توانیـد تکـه‌های پنبـه را هم بـه روغن نعنافلفلی آغشته کنیـد و بـه‌مدت یک هفته، آنها را در نواحی مشکوک بـه حضور موش بگذاریـد.

 

دورکردن موش‌ها بـه‌کمک گربـه

گربـه دشمن قدیمی موش است. وجود گربـه در منزل می‌توانـد موجب دور نگه داشتن موش‌ها از منزل شود. حضور گربـه در خانه باعث می‌شود موش بوی آن را احساس کنـد و پا بـه فرار بگذارد. اگر موش‌ها بـه خانه‌تان راه پیـدا کرده‌انـد، بـه‌کمک گربـهٔ خود یا با قرض‌گرفتن گربۀ دوستتان می‌توانیـد موش‌ها را فراری دهیـد. یادتان باشد کـه موش‌ها در بخش‌هایی از خانه پنهان می‌شونـد کـه از دسترس گربـه دور است، مانندا اتاق زیرِشیروانی.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

از بین بردن موش در باغ

کلام آخر

با استفاده و رعایت نکات بالا می توانید موش ها را از خانه خود دور کنید اما توجه داشته باشید که بعد از این کارها مناطقی که موش در آنجاها بود را هم مجددا باید تمیز کنید. تا از بازگشت مجدد موش ها راحت شوید.

 

 


Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن