صصدفکارل گوستاو یونگکتاب سرزمین رویاهالوک اویتنهاومحمد ابن سیرین

🐚 تعبیر خواب صدف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب صدف🐚

صدف یکی از جانداران آبزی و نرم تن می باشد. در درون برخی از این صدف ها مروارید نهفته است که ارزش بسیار بالایی دارد و خود یک کالای تجاری گران قیمت است. اصولا وقتی کنار دریا قدم می زنید، صدف های کوچک بسیار زیبایی را می بینید.
صدف در عالم رویا و خواب نمادی از خوشبختی و موفقیت است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: خدمتکار، اراده قوی، اخبار بد، شانس و اقبال، پول و ثروت، آرامش، فرزند و نوزاد و…
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🐚 تعبیر خواب صدف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب صدف بر اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که یک صدف در دست داشتید، تعبیر این رویا نشانه یک خدمتکار و یک چاکر است.
✍️اگر در خواب دیدید که صدفی داشتید ولی آن را از دست دادید و یا گم کردید، تعبیرش فرار کردن و یا عدم خدمت این شخص است.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب خود صدف مشاهده کردید، تعبیرش منفی است و نشانه رسیدن خبر های بد و منفی از دوستان دور می باشد. خونسردی خود را حفظ کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال جمع کردن صدف از کنار آب بودید، تعبیر این رویا نشانه ای از پشتکار و اراده قوی شماست. به راحتی می توانید همه موانع و مشکلات را از سر راه خود بردارید و ادامه دهید.
✍️اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صدف خالی داشتید، تعبیرش خوب نیست و نشانه ای از ضرر و خسارت است.
✍️اگر در خواب صدف های پر از مروارید دیدید، تعبیرش بسیار عالی است و نشانه ای از سعادت و کامروایی می باشد. آینده شما روشن است.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر کارل یونگ، صدف در عالم رویا می تواند نمادی از زیبایی و جلال، تواضع و فروتنی، ثروت و دارایی، خرد و آگاهی باشد.
به تعبیر دیگر زمانی که صدف در رویای شبانه شما ظاهر می شود، نشان می دهد که شما برای کنار گذاشتن دیگران بسیار خود را آزار می دهید و تا مدت ها بابت آن عذاب وجدان دارید. این رفتار بسیار اشتباه است. شما بابت قطع ارتباط تان به کسی جواب پس نمی دهید و مختار هستید. پس عذاب وجدان برای کنار گذاشتن انسان های سمی کاملا غلط است.
پوست صدف در خواب، تعبیرش خوب نیست و می تواند نمایه ای از ناامیدی و سر شکستگی های مالی داشته باشد.

کتاب سرزمین رویاها📗

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که صدف در خواب، می تواند نمادی از شانس، اقبال و سعادت و خوشبختی است. زندگی خوبی خواهید داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال جمع کردن صدف بودید، تعبیرش مثبت است و به شما خبر از به دست آوردن ثروت و پول فراوان می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صدف بودید، تعبیرش این است که کار بسیار سخت و مشکلی در پیش خواهید داشت. پس باید روی استعداد های خود بیشتر کار کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در بازاری بودید و صدف های زیادی برای فروش آماده شده بودند، تعبیر رویای شما در واقع نشانه ای از تعداد فرزندان تان در زندگی حقیقی است. در طول زندگی تان فرزندان زیادی خواهید داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خریداری کردن صدف بودید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شخصی بسیار عاشق و دلباخته شماست. این فرد حاضر است همه چیز را فدای شما کند، پس فرصتی به او بدهید تا خودش را اثبات کند.
✍️اگر در خواب دیدید که صدفی به کسی هدیه کردید، این رویا ناشی از ضعف جسارت و جرأت شماست. اگر دوست دارید به موفقیت و سربلندی برسید، پس این رویا به شما می گوید که موفقیت لازمه داشتن جسارت قوی است.

از نظر معبرین غربی📚

از نظر معبرین غربی، صدف در عالم رویا، سمبلی از سکون و ایستایی، مشکوک و رمز آلود بودن، زیبایی و دل نشینی های پنهانی است. در برخی دیگر از تعابیر صدف را سمبلی از بدن و جسم انسان پنداشته اند که در وجود و درون خودش گوهر و مروارید نگهداری می کند.
✍️اگر در خواب تان صدف دیده اید، این رویا نشان می دهد که شخصیت و کردار شما با سختی ها و ناراحتی هایی که می بینید و از آنها گذر می کنید، شکل خواهد گرفت. تمام اتفاقات در زندگی شما بی دلیل نیستند و هر کدام قصد دارند نکته ای بیاموزند.
در برخی از موارد صدف را به روابط جنسی و غریزه شهوانی هم تعبیر کرده اند. البته این تعبیر بیشتر شامل خانم ها و جنس مونث می شود.
حتی صدف ها می توانند نشانگر مدیتیشن و پاک سازی، درون و روح و حتی تغییرات و دگرگونی ها هم باشند و به دلیل مرواریدی که در درون خود نگاه می دارد، سمبلی از زیبایی، جلال، فروتنی، تواضع، دارایی و ثروت، سیاست و درایت محسوب می شود.
✍️اگر در عالم رویا تعداد زیادی صدف اطراف خود مشاهده کردید، تعبیرش مثبت است و نشان می دهد که شما از زندگی خوب و آرامی برخوردارید و همچنین خداوند فرزندان زیادی به شما عطا خواهد کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال فروختن صدف بودید، باز هم تعبیرش عالی است. یک موفقیت و سربلندی بزرگ و چشم گیر در حیطه کاری، عشقی، احساسی در پیش خواهید داشت. امکان دارد عشق تان تا ابد ماندگار و پایدار باشد و یا اینکه روابط تان به نحو احسن پیش برود.

تعبیر خواب صدف بر اساس موضوع آن 📋

✔️خوردن صدف

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صدف هستید، تعبیرش این است که به زودی عاشق و دلباخته کسی خواهید شد و این فرد تمام نیاز های احساسی، عاطفی و جنسی شما را رفع خواهد کرد.

✔️صدف خام

اگر در خواب تان صدف تازه و خامی را دیدید، این رویا سمبلی از میل و غریزه جنسی شماست. پیامی به شما می دهد که در وعده های نزدیک به آرزو هایتان خواهید رسید و اوج لذت و رضایتمندی را تجربه خواهید کرد.

✔️مروارید در صدف

اگر در خواب صدفی را دیدید که مروارید در آن داشت، این رویا نشانه ای از خصوصی ترین و شخصی ترین خواسته ی شماست. اصلا دوست ندارید درباره آن با کسی صحبت کنید و دوست دارید تا پایان عمر این راز را در قلب خود مخفی کنید.

✔️صدف فاسد و یا خراب شده

اگر در خواب صدفی را دیدید که فاسد و یا خراب شده بود، تعبیرش نشان می دهد که شما به انجام کار بسیار مضر و ناپسندی معتاد شده اید و نمی توانید آن را ترک کنید. باید نسبت به مسائل شخصی و رفتار تان دقت بیشتری به خرج بدهید. نیاز های جنسی خود را به خوبی مدیریت کنید تا در آینده با مشکل رو به رو نشوید.

✔️شستن صدف

اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صدف داشتید و در حال شستن آنها بودید، در وعده های نزدیک حسی جدید و نو را در خودتان پیدا خواهید کرد. این حس می تواند یک حس جنسی باشد که تا کنون آن را تجربه نکرده بودید و برای شما بسیار لذت بخش باشد.

✔️سخت باز شدن صدف

اگر در خواب دیدید که سعی داشتید در صدفی را باز کنید ولی به سختی باز می شد، تعبیر این رویا اشاره به درون گرایی شما دارد. در ابراز احساسات بسیار مشکل دارید و این کار برایتان خیلی سخت است. سعی کنید بیشتر احساس درونی تان را بیان کنید تا از این طریق دیگران هم بیشتر شما را بشناسند و احساس راحتی کنند.

✔️پوست صدف

اگر در خواب پوست صدفی را دیدید، این رویا تعبیرش منفی است. در مورد امور مالی تان با ناامیدی ها و سرشکستگی های زیادی رو به رو خواهید شد. شاید هم اکنون مدتی است که با این مسائل درگیر شده اید و غصه بسیار می خورید. امیدتان را از دست ندهید و بدانید که خداوند در هر زمینه ای شما را تنها نخواهد گذاشت.

✔️صدف شکسته

اگر در خواب صدفی را دیدید که قسمتی از آن شکسته بود، این رویا سمبلی از وعده ها و قول های پوچ و دروغ است. شاید این شما هستید که با دیگران اینگونه رفتار می کنید و یا از سمت دوستان تان این رفتار ها را دیده باشید.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن