سیاست‌های فدرال رزرو ریسک رکود اقتصادی در آمریکا را افزایش می‌دهد

گلدمن ساکس نگرانی‌های خود را در زمینه با تصمیمات احتمالی فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد. اقتصاددانان بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس اعتقاد دارند احتمال بروز رکود اقتصادی در آمریکا افزایش یافته است. اقتصاددانان گلدمن ساکس معتقدند فدرال رزرو در صورت افزایش بیشتر قیمت انرژی، حتی در صورتی که میزان فعالیت‌ها نیز کاهش یافته باشد، سیاست‌‌های ضد… ادامه خواندن سیاست‌های فدرال رزرو ریسک رکود اقتصادی در آمریکا را افزایش می‌دهد